bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes
Kárbejelentés folyamata
Amennyiben a biztosítottnak bármely , a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, minden esetben legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 12 órán belül, köteles felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval.
A káresemény orvosi ellátás igénybevétele előtti bejelentése azért nagyon fontos, mert asszisztencia szolgálatunk csak így tud Ügyfeleinknek időben segítséget nyújtani a szükséges szakorvosi ellátás hatékony megszervezésében, valamint megfelelő tanácsot és tájékoztatást adni.

Kérjük, kárigénye érvényesítése érdekében minden esetben szíveskedjen a káresemény jellegének függvényében a honlapunkon megtalálható és letölthető kárbejelentő nyomtatványt értelemszerűen és olvashatóan kitölteni (biztosítottanként egy-egy nyomtatvány töltendő ki) és a biztosítási feltétel Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre című fejezetben ismertetett iratokkal együtt biztosítónk címére (1108 Budapest, Venyige u. 3.) postai vagy elektronikus úton eljuttatni.

A kárrendezés időtartama – a kárrendezéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően – 15 nap. (Amennyiben a kárigény elbírálásához bizonyos iratok hiányoznak, erről e-mailben vagy levélben küldünk értesítést.)

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben ( ) a kötvényszám vagy kárszámunk megjelölésével.
Kárbejelentés