bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes
Kárbejelentési tudnivalók

Kárrendezés menete

A káreseményt a kár észlelésétől (tudomásra jutástól) számított 2-10 munkanapon belül kell bejelenteni honlapunkon, e-mailen ( ), telefonon vagy postai úton keresztül. A kárigényt – a biztosító kárbejelentő nyomtatványának kitöltésével – minden esetben írásban (akár e-mail útján) is be kell nyújtani a biztosító felé. Online bejelentés esetén ezt – a megadott adatokkal már kitöltve - automatikusan megküldjük Önnek aláírás és visszaküldés céljából. A tűzesetet és robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a lopást, betörést, rongálást, rablást a rendőrségnek is jelenteni szükséges, amely teendő egyébként jogszabályban is foglalt állampolgári kötelességkell.
A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg e-mail címét és bankszámlaszámát.

A kárbejelentést követően, ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják Önt a megadott az Ön által megadott telefonszámon. Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést küldünk Önnek. Kérjük, jegyezze fel bejelentésének azonosítóját.

Munkatársunk 48 órán belül – de legkésőbb a kárbejelentést követő második munkanapon – telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot a szemle időpontjának vagy a kárrendezés további lépéseinek egyeztetése céljából. Az ügyintézési folyamat gyorsítása érdekében bizonyos esetekben lehetőség van helyszíni szemle nélkül, a beküldött fotók vagy videós kárszemle alapján rendezni a kárt. Utóbbi esetben már a videókonferenciás kapcsolat közben munkatársunk elvégzi a kárszámítást és arról tájékoztatja Önt. Amennyiben a kárbejelentés alapján a lehetőség fennáll, az alkalmazható kárrendezési megoldások lehetőségéről munkatársunk tájékoztatja.
Kérjük, hogy a kárfelvételig, vagy a munkatársunk jelzéséig, , de legalább a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgyak állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a keletkezett kár felmérése, azonosítása, a kárösszeg pontos meghatározása miatt van szükség. Amennyiben van lehetősége a keletkezett károkról fotókat készíteni, jelentősen segíti és gyorsítja a kárrendezést, ha ezeket már a kárbejelentés során beküldi biztosítónknak, ami akár kiválthatja a helyszíni kárszakértői szemlét is, különösen kisebb káresemények esetén.

Amennyiben kárszakértői által elvégzett kárfelvételre kerül sor, a szemlétt követően az eljáró szakértő a káranyagot digitálisan rögzíti, és eljuttatja a biztosítóba.
Ellenőrzés után a jóváhagyott károkban a kárfelvételt követő 25 munkanapon belül felajánlunk Önnek egy számla nélküli kártérítési összeget, vagy tájékoztatjuk a kárrendezéshez szükséges további dokumentumokról, teendőkről. Amennyiben a felajánlott egyezségi összeget elfogadja, azt bankszámlájára vagy lakcímére utaljuk. A kártérítési összeget elsődlegesen banki átutalással fizetjük ki, ha ez nem lehetséges, akkor természetesen mód van postai kifizetésre is. A kártérítési összeg kifizetése csak a tulajdonosnakszolgáltatás jogosultjának (a biztosított személynek, illetve a vagyontárgy tulajdonosának), vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek történhet. Meghatalmazás esetén a meghatalmazott részére teljesítjük az utalást. A meghatalmazáshoz honlapunkon talál formanyomtatványt.
Számlás javítás esetén a számla beérkezését követően a kártérítési összeget a tulajdonos,szolgáltatás jogosultja vagy a meghatalmazott bankszámlájára utaljuk.

Amennyiben műszaki berendezés, elektronikai eszköz károsodik villámcsapás következtében, a káreseményt a saját megbízásunkból eljáró szakértő bevizsgálása saját szakértőnk vizsgálata és szakvéleménye alapján térítjük meg. Ez esetben szakértőnk elszállítja a helyszínről a sérült készüléket szakvélemény, javítási kalkuláció készítése, és – amennyiben lehetséges – az eszköz megjavításának céljából.

Kárbejelentés

A kárrendezéshez szükséges dokumentumok

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a keletkezett kár összegének megállapításához munkatársainknak káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. A kárrendezés során a kárának rendezéséhez szükséges dokumentumokról kollégáink mind szóban, mind írásban tájékoztatják Önt. A bekérhető dokumentumok listája a szerződés Általános feltételei között megtalálhatók, azonban az alábbiakban tájékoztatjuk a legszükségesebb iratokról.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk
• a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista, típus- és eredet igazoló okmányok, fotók, műszaki leírások
• régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
• épület helyreállítási árajánlatok, alaprajzok, fotók

Közvetlen villámcsapás
• a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
• épület helyreállítási árajánlatok, számlák

Villámcsapás másodlagos hatása
• a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
• saját szakértőnk vizsgálata és szakvéleménye a károsodott készülékekről
• vásárlási számlák

Vezetékes vízkárok
• a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
• épület helyreállítási árajánlatok, számlák
• károkozói nyilatkozat szomszédos ingatlan felől érkező víz által okozott károk esetén

Betöréses lopás, rablás
• az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista, típus és eredet igazoló okmányok, fotók, műszaki leírások
• rendőrségi feljelentés

Felelősségi károk
• a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
• épület helyreállítási árajánlatok, számlák
• károkozói nyilatkozat 

Baleset
• baleseti jegyzőkönyv
• lakcím kártya
• kórházi zárójelentés, ambuláns lap, szakorvosi vizsgálatok dokumentumainak másolata
• halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
• táppénzes igazolás másolata
• orvosi szakvélemény másolata
• öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)


Tájékoztatjuk, hogy bármilyen kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került.

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben ( ) a fent megadott hivatkozási szám megjelölésével.

Telefonos ügyfélfogadási idő:

- Hétfő 08.00-18.00
- Kedd 08.00-16.00
- Szerda 08.00-16.00
- Csütörtök 08.00-16.00
- Péntek 08.00-16.00


Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.