bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes

Tisztelt Ügyfelünk!


Biztosítási szerződéssel (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, Casco, Defekt, Parkolás, Utas) kapcsolatos káreseményt a jobb oldali menüpontokban jelenthet be, illetve megtalálja a kárrendezéssel kapcsolatos, fontos tudnivalókat is. A kárbejelentés előtt, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.

Bízunk benne, hogy kárbejelentő oldalunkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

Tisztelettel:
KöBE Kárrendezés

Kárbejelentési tudnivalókKárrendezés menete


A káreseményt a kár észlelésétől (tudomásra jutástól) számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni honlapunkon, e-mailen (kar@kobe.hu), vagy postai úton keresztül. A kárigényt – a biztosító kárbejelentő nyomtatványának kitöltésével – minden esetben írásban (akár e-mail útján) is be kell nyújtani a biztosító felé. Online bejelentés esetén ezt – a megadott adatokkal már kitöltve - automatikusan megküldjük Önnek aláírás és visszaküldés céljából. A tűzesetet és robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a lopást, betörést, rongálást, rablást a rendőrségnek is jelenteni kell.

A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg e-mail címét és bankszámlaszámát.


A kárbejelentést követően, ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják az Ön által megadott telefonszámon. Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést küldünk Önnek. Kérjük, jegyezze fel bejelentésének azonosítóját.


Munkatársunk 48 órán belül – de legkésőbb a kárbejelentést követő második munkanapon – telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot a szemle időpontjának vagy a kárrendezés további lépéseinek egyeztetése céljából. Kérjük, hogy a kárfelvételig, de legalább a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgyak állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a keletkezett kár felmérése, azonosítása, a kárösszeg pontos meghatározása miatt van szükség. Amennyiben van lehetősége a keletkezett károkról fotókat készíteni, jelentősen segíti és gyorsítja a kárrendezést, ha ezeket már a kárbejelentés során beküldi biztosítónknak.

A kárfelvételt követően az eljáró szakértő a káranyagot digitálisan rögzíti, és eljuttatja a biztosítóba.

Ellenőrzés után a jóváhagyott károkban a kárfelvételt követő 5 munkanapon belül felajánlunk Önnek egy számla nélküli kártérítési összeget, vagy tájékoztatjuk a kárrendezéshez szükséges további dokumentumokról, teendőkről Amennyiben a felajánlott egyezségi összeget elfogadja, azt bankszámlájára vagy lakcímére utaljuk. A kártérítési összeget elsődlegesen banki átutalással fizetjük ki, ha ez nem lehetséges, akkor természetesen mód van postai kifizetésre is. A kártérítési összeg kifizetése csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek történhet. Meghatalmazás esetén a meghatalmazott részére teljesítjük az utalást.

Számlás javítás esetén a számla beérkezését követően a kártérítési összeget a tulajdonos, vagy a meghatalmazott bankszámlájára utaljuk.


Amennyiben műszaki berendezés, elektronikai eszköz károsodik villámcsapás következtében, a káreseményt saját szakértőnk vizsgálata és szakvéleménye alapján térítjük. Ez esetben szakértőnk elszállítja a helyszínről a sérült készüléket szakvélemény, javítási kalkuláció készítése, és az eszköz megjavításának céljából.


A kárrendezéshez szükséges dokumentumok

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a keletkezett kár összegének megállapításához munkatársainknak káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. A kárrendezés során a kárának rendezéséhez szükséges dokumentumokról kollégáink mind szóban, mind írásban tájékoztatják Önt. A bekérhető dokumentumok listája a szerződés Általános feltételei között megtalálhatók, azonban az alábbiakban tájékoztatjuk a legszükségesebb iratokról.Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista, típus és eredet igazoló okmányok, fotók, műszaki leírások

 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról

 • épület helyreállítási árajánlatok, alaprajzok, fotók


Közvetlen villámcsapás

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista

 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák


Villámcsapás másodlagos hatása

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista

 • saját szakértőnk vizsgálata és szakvéleménye a károsodott készülékekről

 • vásárlási számlák


Vezetékes vízkárok

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista

 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák

 • károkozói nyilatkozat szomszédos ingatlan felől érkező víz által okozott károk esetén


Betöréses lopás, rablás

 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista, típus és eredet igazoló okmányok, fotók, műszaki leírások

 • rendőrségi feljelentésFelelősségi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista

 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák

 • károkozói nyilatkozat Baleset

 • baleseti jegyzőkönyv

 • lakcím kártya

 • kórházi zárójelentés, ambuláns lap, szakorvosi vizsgálatok dokumentumainak másolata

 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)

 • táppénzes igazolás másolata

 • orvosi szakvélemény másolata

 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)


Tájékoztatjuk, hogy bármilyen kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került.

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben (kar@kobe.hu) a fent megadott hivatkozási szám megjelölésével.

Ügyfélfogadási idő (telefonos és személyes):

- Hétfő 08.00-18.00
- Kedd 08.00-16.00
- Szerda 08.00-16.00
- Csütörtök 08.00-16.00
- Péntek 08.00-14.00

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

Kárrendezési ügyintézés


Tisztelt Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy e rövid tájékoztatóval segítséget nyújtsunk a kárrendezési eljárásban.

Kérjük figyelmesen olvassa el a kárbejelentési tudnivalókat, és pontosan töltse ki az üresen hagyott mezőket. Fontos: a kárbejelentéshez a felületek kitöltésén kívül szükségünk van az eredeti baleseti bejelentőre, amelyet a 06-1-4331182 fax számon, vagy a kar@kobe.hu e-mail címen küldhet el részünkre. Kárbejelentését követően megrendeljük a gépjárműve kárfelmérését a velünk szerződésben álló területileg illetékes szakértő irodától. Szakértői hálózatunk az egész országra kiterjed. A megrendelés után a szakértő 24 órán belül -telefonon - felveszi Önnel a kapcsolatot.

A kölcsönösen elfogadott helyen megtörténik a kárfelmérés. A kárfelmérésre a következő dokumentumokat hozza magával: eredeti baleseti bejelentő, forgalmi engedély, törzskönyv – ha van - , vezetői engedély, bankszámlaszám, meghatalmazás – ha azt szeretné, hogy a javítónak fizessünk. Ha a baleset során rendőrségi intézkedés történt, úgy rendőrségi tájékoztató is szükséges.

A kárfelvételt követően az eljáró szakértő a káranyagot digitálisan rögzíti és eljuttatja a biztosítóba.

Ellenőrzés után a jogalapilag rendezett károkban a digitális káranyag beérkezése után 2 munkanapon belül telefonon felajánlunk Önnek egy számla nélküli kártérítési összeget. Amennyiben ezt elfogadja még aznap bankszámlájára, vagy lakcímére utaljuk. Meghatalmazás esetén a meghatalmazott bankszámlájára utaljuk. Számlás javítás esetén a megnevezett javítónak fizetési kötelezettségvállalást küldünk, így a javítás azonnal megkezdhető. Az eredeti számla beérkezését követően a számla ellenértékét a javító bankszámlájára utaljuk.

A jogalapilag azonnal nem rendezhető károkban levélben szólítjuk fel hiánypótlásra, illetve közöljük a várakozási okot.
A baleset során gazdasági totálkárossá vált gépjármű kártérítésére un. totálkár kárrendezés történik. A gépjármű káridőponti értékéből levonjuk a „roncs” értéket, és a különbözetet kifizetjük Önnek. Ha nem Ön kívánja értékesíteni a roncsot, úgy szerződéses partnerünk azt megvásárolja Öntől. Amennyiben a roncsfelvásárló az általunk közölt értéknél alacsonyabb összegért vásárolja meg a roncsot, a különbözetet a számla bemutatását követően kifizetjük Önnek. Ha a kárrendezés során információra van szüksége telefonon, faxon, vagy a kar@kobe.hu e-mail címen kaphat felvilágosítást.

Reméljük, hogy a tájékoztatóval segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

Tisztelettel : KÖBE Kárrendezés


Kárbejelentési tudnivalók


 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kárrendezési tudnivalókat, és mindig pontosan töltse ki a kért adatokat.

Az online bejelentése alapján készült kárbejelentő nyomtatványt a kárbejelentési folyamat végén a megadott e-mail címre elküldjük Önnek, és amennyiben lehetősége van, kérjük, nyomtassa ki, és aláírva, a hiányzó adatokkal kiegészítve adja át a kárfelvételt elvégző kárszakértőnek, vagy juttassa el részünkre.

A káreseményt az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé. Az egyes biztosítási eseményeket a biztosítón kívül be kell még jelenteni:

• a gépjárművet ért tűzkár esetén a Tűzrendészeti Hatósághoz,

• gépjármű lopás- és rabláskár esetén, a Rendőrségen is.

A gépjármű lopáskára esetén a biztosító munkatársának le kell adni az eredeti – az ajánlaton feltüntetett számú – kulcsokat (vagy az azt helyettesítő elektronikus eszközöket), a gépjármű forgalmi engedélyét illetve ennek a hatóságnál történt leadásáról szóló dokumentumát.

 

A gépjármű audio berendezésének ellopása esetén le kell adni a biztosító részére a berendezés lopás elleni védelmét szolgáló levehető alkatrészét.

 A kárbejelentést követően, ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják az Ön által megadott telefonszámon. Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést küldünk Önnek. Kérjük, jegyezze fel bejelentésének azonosítóját. A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg valós e-mail címét és bankszámlaszámát.

Kárbejelentését követően megrendeljük gépjárműve kárfelmérését a velünk szerződésben álló területileg illetékes kárszakértőtől. Szakértői hálózatunk az egész országra kiterjed. A megrendelés után a szakértő 48 órán belül - telefonon - felveszi Önnel a kapcsolatot.

A kárfelmérés a kárszakértővel egyeztetett helyen és időben történik, előtérbe helyezve az Ön igényeit.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a keletkezett kár összegének megállapításához munkatársainknak káresettől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. A kárrendezés során a kárának rendezéséhez szükséges dokumentumokról kollégáink mind szóban, mind írásban tájékoztatják Önt. A bekérhető dokumentumok listája a szerződés Általános feltételei között megtalálhatók, azonban az alábbiakban tájékoztatjuk a legszükségesebb iratokról, amelyeket már a kárfelmérés során kérjük bemutatni illetve leadni szíveskedjen: kárbejelentő lap (online kárbejelentés esetén e-mailen megküldésre kerül), forgalmi engedély, törzskönyv – amennyiben rendelkezésére áll -, vezetői engedély, bankszámlaszám, meghatalmazás (amennyiben más személy vagy a javítást végző műhely jár el a kárrendezés során). Ha a baleset során rendőrségi intézkedés történt, úgy rendőrségi baleseti igazolás is szükséges.

A kárfelvételt követően az eljáró szakértő kiszámolja a keletkezett kár értékét, majd a kalkulációt az Ön által leadott dokumentumokkal együtt digitális és postai úton is eljuttatja a biztosítóba.

Amennyiben a káresemény körülményei (a kárügy jogalapja) tisztázottak, abban az esetben a biztosító 15 napon belül írásban tájékoztatja Önt a kárfelvétel alapján kalkulált kártérítési összegről. Amennyiben azt elfogadja, a felajánlott egyezségi összeget haladéktalanul, de legfeljebb az utolsó dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül bankszámlájára vagy lakcímére utaljuk. A kártérítési összeget elsődlegesen banki átutalással fizetjük ki, ha ez nem lehetséges, akkor magánszemélyek esetén természetesen mód van postai teljesítésre is. A kártérítési összeg kifizetése csak a tulajdonosnak vagy az általa szabályosan meghatalmazott személynek, javítónak történhet. Meghatalmazás esetén a meghatalmazott részére teljesítjük az utalást. Ha Ön természetes személy és a kárfelvételkor nincs megbízott javítója, abban az esetben – a szükséges dokumentumok birtokában - a kárösszeg elfogadásának hiányában is kiutaljuk a megállapított kárösszeget a gépjármű tulajdonosának részére. Amennyiben az nem fedezi a javítás költségeit, utólag is van lehetőség számlát benyújtani, természetesen ekkor a jogos különbözet is megtérítésre kerül.

Számlás javítás esetén a meghatalmazott javítónak e-mailen fizetési kötelezettségvállalást küldünk, így a javítás azonnal megkezdhető. A számla beérkezését követően a kártérítési összeget a meghatalmazott javító bankszámlájára utaljuk, így Önnek nem kell megelőlegeznie a javítás költségét.

Amennyiben a gépjárművet tulajdonjog korlátozás terheli (pl. banki hitel miatt), akkor kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a jogfenntartótól (finanszírozótól, banktól) szíveskedjék beszerezni a kártérítés felvételére szóló engedményező nyilatkozatot.

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre az összes szükséges dokumentum, abban az esetben írásban (elsősorban e-mailen) tájékoztatást nyújtunk a beküldendő iratokról, illetve a szükséges további intézkedésekről, a kárrendezés további lépéseiről.

Ha kárfelvétel alapján megállapítást nyer, hogy járműve a baleset során olyan mértékű károsodást szenvedett, hogy a javítási és egyéb járulékos költségek meghaladják a gazdaságos javíthatóság mértékét, illetve a javítás műszakilag nem kivitelezhető, akkor totálkárról beszélünk. Ebben az esetben a gépjármű kárát totálkárként rendezzük. Totálkár rendezés során a gépjármű káridőponti értékéből levonjuk a roncs értékét, az önrészt, valamint a biztosítási évfordulóig kalkulált díjhátralékot, és a különbözet képezi a kártérítési összeget. Szerződéses partnerünk hajlandó megvásárolni a szemle során rögzített állapotban a roncsot, amennyiben Ön értékesíteni kívánja azt.

Abban az esetben, ha a roncsfelvásárló az ajánlat érvényességi idején belül az általunk közölt értéknél alacsonyabb összegért vásárolja meg a roncsot, a jogos különbözetet a számla vagy az adás-vételi szerződés beküldését követően kifizetjük Önnek. Amennyiben a gépjárművet más úton, a biztosító által meghatározott érték alatt értékesíti, úgy nem áll módunkban figyelembe venni az ebből adódó többlet kárt. Természetesen dönthet úgy, hogy megjavíttatja és tovább használja, vagy kijavítva értékesíti a gépjárművet, azonban az ebből eredő veszteség vagy többletkölt­ség a biztosítóra nem hárítható át.

Tájékoztatjuk, hogy bármilyen kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Gépjármű Kárrendezési Centrumunk díjmentes, személyre szabott extra szolgáltatásokkal és kiemelt, gyorsított kárrendezéssel áll ügyfelei rendelkezésére. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön e-mailen (kar@kobe.hu), vagy telefonon (+36 (1) 433-1180)

Díjmentes alapszolgáltatásként kollégáink a kárrendezés és kárfelvétel teljes körű lebonyolítását, soron kívüli, gyorsított intézését vállalják, Önnek nem kell semmit egyeztetnie, leveleznie a biztosítóval, azt elvégzik Ön helyett.

 Emellett az alábbi díjmentes extra szolgáltatásokat tudják biztosítani:

·        ingyenes csereautó

·        ingyenes külső-belső autómosás

·        sérült autó elszállítása ingyenesen (ha menetképtelen az autó)

·         önrész kedvezmény

·        karosszéria javítás és fényezés a legmodernebb felszereléssel, minőségi anyagokkal és szakembereink több évtizedes tapasztalatával, a Spanesi gyár referenciaműhelyében, a biztosító garanciájával

·        a javítási összeg közvetlen elszámolása a biztosítóval, Önnek nem kell megelőlegeznie a javítás költségét

·        személyes egyeztetési lehetőség a biztosító saját kárszakértőjével

 

Az alapszolgáltatás igénybevételének alapvető feltétele, hogy a kárfelvétel a Kárrendezési Centrumban történjen.

Az alap és extra szolgáltatásunkat együttesen abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben a javítás ügyintézésével és elvégzésével is a Kárrendezési Centrumot bízza meg.

 

A kárrendezési eljárásunk keretein belül a következő szakkifejezésekkel találkozat:

 

·        Jogalap: amikor a káresemény megfelelően dokumentált, bizonyított és a baleseti szituáció felelőse egyértelműen meghatározható, a károsult ügyfél rendelkezik biztosítónknál a káresemény időpontjában hatályos Casco biztosítással, a baleseti szituáció a Casco biztosítás körébe tartozik, pozitív jogalapi döntés hozható, azaz a biztosító kártérítést fog nyújtani. Az említett feltételek megléte nélkül pozitív jogalapi döntés a kárügyben nem hozható.

·        Számlás kárrendezés: amennyiben a jármű javítási összegéről számlát nyújt be az ügyfél (opcionális lehetőség). A későbbi viták elkerülése végett javasoljuk, hogy a számla kiállítása előtt, annak adattartamáról egyeztessen az eljáró szakértővel.

·        Számla nélküli kárrendezés: ebben az esetben a kártérítés közvetlenül a jogalapi döntés után megtörténik, nem kell megvárni a jármű javítását. A kárszakértő által kiszámolt számla nélküli kártérítési összeget fizetjük ki. A kalkulációt az Audatex kalkulációs rendszer segítségével végzi el a kárszakértő. Ez a leggyorsabb kárrendezési forma.

·        Totálkár kárrendezés: abban az esetben alkalmazzuk, amikor a jármű gazdaságosan nem javítható. A jármű káridőponti értékéből levonjuk a maradvány értéket (roncs érték) valamint az önrészt, és a különbözetet fizetjük ki kártérítésként. A gépjárműnek nem kell feltétlenül ténylegesen roncsként összetörnie a totálkár rendezéshez.

·        Káridőponti érték: meghatározása az Eurotax rendszer segítségével történik, az Eurotax útmutatásainak megfelelően. A káridőponti érték fogalma a jármű piaci értékét jelenti a kár időpontjában. Amikor a jármű típusa (ritkán előfordul, pl. tehergépkocsiknál) nem található meg az Eurotax adatbázisában, akkor a jármű forgalmi értékének meghatározása piackutatással történik.

·        Roncs vagy maradvány érték: totálkár kárrendezés esetén a jármű sérült állapotú értékét jelenti. A roncs érték meghatározása végett a jármű jellemző adatai alapján roncsfelvásárló partnereink adnak vételi ajánlatot. A legjobb vételi ajánlat alapján határozzuk meg a roncs értéket, amelyet közlünk a jármű tulajdonosával. Amennyiben a jogosult úgy dönt, hogy nem kívánja megtartani a roncsot, úgy az általunk megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a roncsfelvásárlóval, aki megvásárolja azt.

·        Avulás: a biztosító a rá vonatkozó jogszabályok alapján, káridőponti értéken határozza meg a sérült alkatrészek kártérítési mértékét. Az avulás mértéke az új alkatrész és a kárt szenvedett alkatrész értékének különbözete, amelyet a kárszakértő állapít meg a kárfelvétel során.

·        Más-kár: a kárfelvételi jegyzőkönyvön a kárszakértő un. „más-kár” megjegyzéssel jelöli meg azokat az alkatrészeket, amelyek nem a baleset során sérültek meg, így ezen alkatrészek cseréjét vagy javítását a biztosító nem téríti meg.

·        Fizetési kötelezettség vállalás, fizetési nyilatkozat: A biztosító állítja ki a javítást végző javító részére. A fizetési kötelezettség vállalás információt tartalmaz a javításról, kifizetésről, avulásokról, jogalapról, pótolandó dokumentumokról, egyéb feltételekről.

 

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben  (kar@kobe.hu)  a fent megadott hivatkozási szám megjelölésével.

 

Ügyfélfogadási idő (telefonos és személyes kárbejelentés esetén):

 

- Hétfő                 08.00-18.00

- Kedd                  08.00-16.00

- Szerda               08.00-16.00

- Csütörtök         08.00-16.00

- Péntek              08.00-14.00

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

 


Tisztelettel:

KöBE Kárrendezés

Kárbejelentési tudnivalók


 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kárrendezési tudnivalókat, és mindig pontosan töltse ki a kért adatokat.

 

A káreseményt az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé. Az ismeretlen, vagy szerződésen kívüli károkozó által okozott sérüléseket lehetőség szerint azonnal be kell jelenteni az illetékes rendőrhatóságnak is.

Parkolás biztosítás terhére történő kárrendezés esetén a kárfelvétel, illetve a jármű helyreállítása a biztosító által meghatározott partnerszervizben történik. A kárrendezéshez szükséges dokumentumokról, a választható szervizekről, valamint az Ön lakóhelyéhez legközelebbi szervizről a kárbejelentését követően tájékoztatjuk Önt.

 

Az online bejelentése alapján készült kárbejelentő nyomtatványt a kárbejelentési folyamat végén a megadott e-mail címre elküldjük Önnek, és amennyiben lehetősége van, kérjük, nyomtassa ki, és aláírva, a hiányzó adatokkal kiegészítve adja át a kárfelvételt végző szerviz munkatársának, vagy juttassa el részünkre.

 

A kárrendezés során alapvetően a következő dokumentumok bemutatása illetve benyújtása szükséges:

 

a) hiánytalanul kitöltött Parkolás kárbejelentő lap,

b) rendőrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzőkönyv, igazolás másolata (ismeretlen vagy szerződésen kívüli károkozó esetén),

e) a gépjárművezető írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a káresemény helyszínén a parkolás szabályszerűen a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt,

f) amennyiben rendelkezésre áll, a parkolás tényét, helyszínét, időpontját igazoló bizonylatok (pl. parkoló jegyek stb.),

g) saját hibás károkozás esetén a másik járműben/ vagyontárgyban okozott kár kárbejelentő

nyomtatványának (kék-sárga baleseti bejelentő) másolata,

h) fényképek

• a kárhelyszínről,

• a biztosított gépjárműről,

• a keletkezett sérülésről, a biztosított gépjármű azonosíthatóságát is lehetővé módon (pl. olyan

szögből készített felvétel, amelyen lehetőség szerint egyszerre látható a biztosított gépjármű

forgalmi rendszáma és a keletkezett sérülés is)

i) a biztosított gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata,

j) a biztosított gépjármű vezetőjének vezetői engedély másolata,

k) a biztosított gépjármű érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójának és szerződésazonosítójának megjelölése,

 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre az összes szükséges dokumentum, abban az esetben írásban (elsősorban e-mailen) tájékoztatást nyújtunk a beküldendő iratokról, illetve a szükséges további intézkedésekről, a kárrendezés további lépéseiről.

 

A kárbejelentést követően, ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják az Ön által megadott telefonszámon. Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést küldünk Önnek. Kérjük, jegyezze fel bejelentésének azonosítóját. A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg valós e-mail címét.

Amennyiben a káresemény körülményei (a kárügy jogalapja) tisztázottak, a javítást végző szerviznek e-mailen fizetési kötelezettségvállalást küldünk, így a javítás azonnal megkezdhető. A számla beérkezését követően a kártérítési összeget a meghatalmazott javító bankszámlájára utaljuk, így Önnek nem kell megelőlegeznie a javítás költségét. Amennyiben a gépjárművet tulajdonjog korlátozás terheli (pl. banki hitel miatt), akkor kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a jogfenntartótól (finanszírozótól, banktól) szíveskedjék beszerezni a kártérítés felvételére szóló engedményező nyilatkozatot.

 

Tájékoztatjuk, hogy bármilyen kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került.

 

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben  (kar@kobe.hu)  a fent megadott hivatkozási szám megjelölésével.

 

Ügyfélfogadási idő (telefonos és személyes):

 

- Hétfő                 08.00-18.00

- Kedd                  08.00-16.00

- Szerda               08.00-16.00

- Csütörtök         08.00-16.00

- Péntek              08.00-14.00

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

 


Tisztelettel:

KöBE Kárrendezés

Kárbejelentési tudnivalók


 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kárrendezési tudnivalókat, és pontosan töltse ki a kért adatokat.

 

A káreseményt az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé. A kátyúkár biztosítási eseményeket a biztosítón kívül be kell még jelenteni a Rendőrségen is.

Az online bejelentése alapján készült kárbejelentő nyomtatványt a kárbejelentési folyamat végén a megadott e-mail címre elküldjük Önnek, és amennyiben lehetősége van, kérjük nyomtassa ki, és aláírva, a hiányzó adatokkal juttassa el részünkre.

 

A kárbejelentést követően, ha az Ön által megadott információ nem elégséges ahhoz, hogy bejelentésével érdemben foglalkozzunk, akkor munkatársaink az adatok pontosítása érdekében visszahívják az Ön által megadott telefonszámon. Online kárbejelentésének fogadásáról automatikus visszajelzést küldünk Önnek. Kérjük, jegyezze fel bejelentésének azonosítóját. A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg valós e-mail címét.

A kárrendezés során alapvetően a következő dokumentumok bemutatása illetve benyújtása szükséges:

 

Defekt kárral kapcsolatos kárigény érvényesítéshez:

 

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentő lap (online kárbejelentés esetén e-mailen megküldésre kerül),

b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla,

c) a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata,

d) a vezető érvényes vezetői engedélyének másolata.

 

Fényszórókárral kapcsolatos kárigény érvényesítéshez:

 

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentő lap (online kárbejelentés esetén e-mailen megküldésre kerül),

b) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla,

c) a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata,

d) a vezető érvényes vezetői engedélyének másolata,

e) a kárt okozó gépjármű forgalmi rendszáma,

f) a kárt okozó gépjármű vezetőjének írásban tett elismerő nyilatkozata

 

A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez:

 

a) hiánytalanul kitöltött kárbejelentő lap (online kárbejelentés esetén e-mailen megküldésre kerül),

b) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárt okozó kátyú kikerülése, vagy más manőverrel történő elkerülése az adott körülmények között balesetveszélyes lett volna,

c) írásbeli nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a kárhelyszínként megjelölt útszakaszra volt- e kihelyezve az „Egyenetlen úttest” figyelmeztető tábla (KRESZ 16. § (1) i-pont – 76. ábra), vagy az úthibákra más módon figyelmeztető, egyéb (pl. sebességkorlátozó, egyéb veszély) tábla,

d) rendőrségi jegyzőkönyv (minden esetben),

e) fényképek: – az útszakaszról (a helyszín beazonosíthatóságára alkalmas módon)

 – a kátyúról (a kátyú méretét, elhelyezkedését, mélységét bemutató módon – referencia eszköz pl. gyufásdoboz, öngyújtó, töltőtoll használata indokolt)

 – a sérült járműről (fontos, hogy a sérült jármű a fénykép alapján egyértelműen azonosítható legyen, forgalmi rendszám is látszódjon)

 – a sérülésről, a sérült alkatrészről, egységről,

f) tanú nyilatkozatok a tanúk nevével, elérhetőségeivel,

g) legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számla, vagy javítási kalkuláció,

h) sérüléssel kapcsolatos szakvélemény (lehetőleg szakszerviz által kiadott),

i) a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata,

j) a vezető érvényes vezetői engedélyének másolata,

k) az érvényes kötelező biztosítás biztosítójának és szerződés azonosítójának megjelölése,

l) amennyiben a tulajdonos/üzembentartó rendelkezik casco biztosítással, a biztosító, illetve szerződésazonosító megadása.

 

A gyorsabb tájékoztatás és kárkifizetés érdekében kérjük, minden esetben már a kárbejelentéskor adja meg e-mail címét és bankszámlaszámát.

 

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre az összes szükséges dokumentum, abban az esetben írásban (elsősorban e-mailen) tájékoztatást nyújtunk a beküldendő iratokról, illetve a szükséges további intézkedésekről, a kárrendezés további lépéseiről.

 

Tájékoztatjuk, hogy bármilyen kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kárigény minden tekintetben és kellően alátámasztásra került.

 

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben  (kar@kobe.hu)  a fent megadott hivatkozási szám megjelölésével.

 

Ügyfélfogadási idő (telefonos és személyes):

 

- Hétfő                 08.00-18.00

- Kedd                  08.00-16.00

- Szerda               08.00-16.00

- Csütörtök         08.00-16.00

- Péntek              08.00-14.00

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkkal segíteni tudtunk Önnek, és a kárrendezést követően elégedett lesz a KÖBE szolgáltatásaival.

 


Tisztelettel:

KöBE Kárrendezés

 

 

 

Kárbejelentési tudnivalók


Tisztelt Ügyfeleink!

A Last Minute utasbiztosítási szerződés keretein belül bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos kárbejelentéshez, valamint utólagos kárrendezéshez segítségképpen összegyűjtöttük Önöknek az alapvető teendőket, tudnivalókat, valamint a kárrendezéshez elengedhetetlenül szükséges - de még külföldön beszerzendő - dokumentumokat. ➥ Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az alábbi összefoglaló nem teljeskörű, kizárólag tájékoztató jellegű. A biztosítási igény érvényesítéséhez szükséges benyújtandó dokumentumokat - káresemény típusonkénti bontásban - a biztosítási feltételek Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre című fejezetben részletezzük. ➥ Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre

Teendők biztosítási esemény bekövetkezésekor:

 

Amennyiben a biztosítottnak külföldi útja során bármely ok miatt egészségügyi ellátásra, jogsegélyszolgálatra, vagy bármely egyéb, a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, minden esetben – lehetőség szerint még a segítségnyújtási szolgáltatás igénybevételét megelőzően – sürgősségi esetekben legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 12 órán belül, köteles felvenni a kapcsolatot az asszisztencia szolgáltatóval.

 

Ingyenes segítségnyújtó 24 órás vonal:

Telefon: 00 36 1 236 75 58 (magyar nyelvű)

 

A biztosító segítségnyújtó partnere (asszisztencia szolgáltató): a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG

 

Amennyiben Ön rendelkezik KÖBE „Last Minute” Utasbiztosítással, és a biztosítás tartama alatt Magyarország határain kívül balesetet szenved, váratlanul megbetegszik, vagy más okból kifolyólag egészségügyi ellátásra, jogsegélyszolgálatra, vagy bármely egyéb, a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG a biztosító nevében eljárva, a biztosított állapotának és az adott körülményeknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat szervezi meg.

 

Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében – kivéve, ha a biztosított egészségügyi állapota ezt igazoltan nem teszi lehetővé – a biztosító szolgáltatási kötelezettsége bármely kár vonatkozásában maximum 150 EUR-nak megfelelő forintösszegre korlátozódik.

 

·         Egészségügyi segítségnyújtás esetében teendők külföldön:

Amennyiben a külföldön történt sürgősségi orvosi/kórházi ellátás, mentőszállítás illetve kiváltott gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök költségeit Ön fizeti ki, minden esetben kérjen ezen költségekről névre szóló eredeti számlát, bizonylatot, nyugtát. Az orvosi ellátásról – függetlenül attól, hogy ambuláns vagy fekvőbeteg ellátásról van szó - a kezelő orvostól, ellátó intézménytől kérjen orvosi igazolást (ambuláns lapot, kórházi zárójelentést), valamint a kezelőorvos által receptre felírt gyógyszerekről a patikában kérje vissza a receptet. Mentőszállítás alkalmával mentési jegyzőkönyv és a mentés költségéről szóló eredeti számla szükséges.

Baleset, illetve közlekedési baleset esetén szíveskedjen a baleset/közlekedési baleset tényét és körülményeit leíró illetékes hatóság által felvett, hiteles baleseti jegyzőkönyvet felvetetni illetve kérni, amely tartalmazza a baleset bekövetkezésének körülményeit, helyét, pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy(ek) vagy gépjármű adatait,

 

·         Poggyászkárok esetében teendők külföldön:

Poggyász külföldön történt ellopásával, elrablásával, eltulajdonításával összefüggésben bekövetkezett káresemények vonatkozásában a káreseményt dokumentáló, a káresemény bekövetkezésének helyén felvett eredeti és hiteles hatósági/rendőrségi jegyzőkönyv szükséges, mely tartalmazza az alábbi adatokat:

-         a károsult személy nevét, a káresemény bekövetkezésének tényét, időpontját, körülményeit

-         az eltulajdonított tárgyak részletes listáját és értékét (rendőrségi)

 

Amennyiben a poggyász eltulajdonítás külföldi szállodában következik be, a kárrendezéshez szükséges továbbá az adott szálloda által felvett jegyzőkönyv is.

 

Amennyiben a poggyász gépjármű közlekedési balesete során sérül, vagy semmisül meg, az utólagos kárrendezéshez elengedhetetlen a balesetről készült a részletes hatósági igazolás.

Poggyász elemi kár következtében való megsérülésére, megsemmisülésére vonatkozó kárigény esetén szakhatósági igazolás kiállítása szükséges.

 

Repülővel történő utazás során bekövetkezett poggyászkárral (poggyászkésés, poggyászhiány, poggyász ki nem szolgáltatása/poggyász elveszése, poggyászsérülés és járatkésés) kapcsolatban kérjük, haladéktalanul jelentsék be a kárt az adott szállítónál (légitársaságnál), melyről feltétlenül vetessék fel a káresemény helyszínén a légitársaság kárral kapcsolatos nyilatkozatát, igazolását, jegyzőkönyvét (ún. PIR / Property Irregularity Report).

 

Amennyiben Ön busszal utazik, a buszút során a fuvarozó (busztársaság) kezelésben történt poggyászhiány vagy poggyász elveszése esetén a káresemény bekövetkezésének helyén szükséges a busztársaság általi  nyilatkozat, igazolás, jegyzőkönyv kiállíttatása.

 

A fuvarozó (légitársaság vagy busztársaság) kezelésében bekövetkezett károk esetén - a fuvarozó elsődleges felelőssége alapján - az adott fuvarozó köteles helyt állni, ezért kérjük, hogy kárigényüket első körben a fuvarozóhoz jelentsék és nyújtsák be. Amennyiben a fuvarozó kárrendezésének lezárulását követően fennmarad olyan kárigény, melyre a fuvarozó csak részben vagy egyáltalán nem nyújtott kártérítést, a fuvarozóhoz benyújtott teljes kárdokumentáció, valamint a fuvarozó által kifizetett kártérítésre vonatkozó nyilatkozatának birtokában ún. különbözeti kárigény benyújtására van lehetőség az utasbiztosítás terhére.

 

Kérjük, hogy a kárrendezés lezárulásáig őrizzék meg valamennyi útiokmányukat (repülőjegy/buszjegy, poggyászfeladási vény, csomagcímke, beszállókártya, szállásfoglalás visszaigazolása, autópályamatrica stb.). Amennyiben poggyászkésés vagy járatkésés miatt külföldön sürgősségi vásárlásokat (pl. élelmiszerek, tisztálkodó szerek) eszközöl, kérjen számlát vagy bizonylatot a vásárolt tételekről.

 

 

·         Utólagos (hazaérkezést követő) kárrendezés, kárigény benyújtásának menete

Kérjük, kárigénye érvényesítése érdekében minden esetben szíveskedjen a káresemény jellegének függvényében a honlapunkon megtalálható és letölthető kárbejelentő nyomtatványt értelemszerűen és olvashatóan kitölteni (biztosítottanként egy-egy nyomtatvány töltendő ki) és a biztosítási feltétel Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre című fejezetben ismertetett iratokkal együtt biztosítónk címére (1108 Budapest, Venyige u. 3.) postai úton eredetiben eljuttatni.

 

A kárrendezés időtartama – a kárrendezéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően – 15 nap. (Amennyiben a kárigény elbírálásához bizonyos iratok hiányoznak, erről e-mailben vagy levélben küldünk értesítést. )

 

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben (kar@kobe.hu) a kötvényszám vagy kárszámunk megjelölésével.

 

 

 

 

 

 

×