bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes
KÖBE - és ami mögötte van
A biztosító egyesületek szerepe Európában és Magyarországon

Ősi kínai, római és bizánci előzmények után az első modern biztosító egyesületek Európában a 17. és a 18. században jöttek létre. Hazánkban még nem köztudott, hogy ma Nyugat-Európában meghatározó a biztosító egyesületek súlya, mivel a kb. 7200 európai biztosító kétharmada egyesület, vagy egyesület tulajdonában van. Az európai biztosító egyesületek a nem-élet biztosításban rendelkeznek az átlagosnál nagyobb részesedéssel. Franciaországban például a teljes gépjárműállomány 20 %-át egy biztosító egyesület, a MACIF biztosítja. Németországban 1820-ban alapították az első biztosító egyesületet és ma már a számuk több mint 270, a 341 részvénytársasági formában működő biztosító mellett. Az első hazai biztosító egyesületet 150 éve alapították. Nagy lépés volt ez akkor, és a két világháború között is több nagy tekintélyű egyesület működött. A háborút követő években mégis háttérbe szorultak ezek az intézmények, majd a rendszerváltást követően jelentkezett ismét az igény a civil szerveződésű egyesületekre. Ma, Magyarországon 10-nél több biztosító működik egyesületi formában. A KöBE a legnagyobb hazai biztosító egyesület. A kis biztosító egyesületek többsége mezőgazdasági érdekeltségű. Számottevő piaci részesedéssel rendelkeznek a magyar biztosítási piacon a külföldi egyesületi elvek mentén működő gazdasági társaságok magyar leányvállalati is (HDI - Magyar Posta, Signal és Groupama biztosítók).

Az egyesületi forma és előnyei

A biztosítás lényege: hogy azonos vagy hasonló kockázatnak kitett emberek vagy gazdálkodó szervezetek, hosszabb távon önfinanszírozó veszélyközösségekbe tömörülnek. A biztosító feladata a veszély közösség szervezése, az elszámolások lebonyolítása. A biztosítási szolgáltatásokat hosszabb távon a biztosítók is a veszélyközösség tagjainak befizetéseiből állják. A biztosítás közösségszervező alap elvéhez jól illik az egyesületi forma. A történelem első „ősbiztosítói” egyesületi jellegű intézmények voltak. Az egyesületi forma lehetővé teszi, hogy a veszélyközösség tagjai beleszóljanak a biztosító működésébe. Az egyesület tulajdonosai (a biztosított tagok) megválaszthatják a biztosítót stratégiai szinten irányító igazgatóságot. A biztosító részvénytársaság abban érdekelt, hogy a biztosítottaktól elkülönült tulajdonosoknak profitot termeljen. A biztosító egyesület a biztosított tagok érdekében nonprofit alapon, de eredményesen gazdálkodik.

A biztosító egyesülettel kapcsolatos tagi költségekről

A biztosított egyesületi tagok formálisan tagdíjat és biztosítási díjat is fizetnek. A biztosító részvénytársaságoknál csak biztosítási díjat kell fizetni. A biztosító egyesületnek fizetett tagdíj és biztosítási díj hosszú távon általában együttesen sem haladja meg a biztosító részvénytársaságnak fizetett biztosítási díjat, hiszen a biztosító részvénytársaságnak a biztosítási szolgáltatások finanszírozásán felül a tulajdonosok számára profitot is kell nyújtaniuk. A biztosító egyesületeknek ilyen kötelezettségük nincs. A magyar biztosító egyesületek éves tagdíja 0 és 2 000 Ft közt mozog, díjszintjük alapján pedig az „olcsó biztosítók” közé sorolja őket a biztosítási szakma és a közvélemény. (KÖBE-tagdíj: 150 Ft/hó)KÖBE

A KöBE-t 1996. szeptember 24-én a legnagyobb hazai fuvarozói szövetség (FUVOSZ) és tagszervezetei, magánszemélyek, továbbá egyéb fuvarozáshoz kötődő szervezetek alapították azzal a céllal, hogy biztonságos, ugyanakkor kedvező feltételű biztosítási alternatívát nyújtsanak a magyar lakosság számára. A kis tőkével induló, kezdetben szerény eredményeket felmutató KöBE gyorsan fejlődött, s közben termékkínálata is folyamatosan bővült. Az indulás után 5 évvel vezette be - a kezdeti fuvarozók számára nyújtott biztosítások után – a magánszemélyek részére is kínált kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, amellyel a KGFB piacon mostanra élvonalbeli szereplővé vált. Az elmúlt években innovatív és egyedi kiegészítő termékei (pl. Defekt és kátyúkár biztosítás, Parkolás biztosítás) mellett lakásbiztosítással, utasbiztosítással és vállalati vagyonbiztosítással is bővítette portfólióját.
Míg Európában a biztosítási piac 40 százaléka van egyesületi tulajdonban, Magyarországon az egyesületi részesedés látszólag nagy, de ez az arány – a nemzetközi leányvállalatok részére – mindössze 1,5 százalék, amelyből a KÖBE 1 %-os piaci részesedéssel bír. Ezáltal a napjainkban működő több mint 10 biztosító egyesület közül a KöBE jelenleg a legnagyobb nem-életbiztosító egyesület.
Ahogy a fenti számok is mutatják, az elmúlt két évtized egy óriási sikertörténet a 100.000 EUR alapító tőkével indult, mostanra meghatározó KGFB-piaci szereplővé vált KöBE számára. Bebizonyosodott, hogy külföldi tőke bevonása nélkül is lehet eredményesen gazdálkodni, fejlődni, és ily módon több száz embernek nyugodt megélhetést biztosító munkát nyújtani. Megerősítést nyert, hogy a magyar állampolgárok növekvő hányada igényli az olyan hazai biztosító szolgáltatásait, amely a profitot nem kiviszi az országból, hanem azt visszaforgatja a meglévő és a potenciális ügyfelek előnyére. Ezen eszme mentén, az egyesület a folyamatosan növekvő ismertségét és piaci részesedését túlnyomóan a megbízhatóságának, a minőségi ügyfélszolgálatának és a magyar fogyasztó anyagi lehetőségeit maximálisan figyelembe vevő árképzésének köszönheti.
A biztosító egyesület célja, hogy a jövőben a magyar lakosság még nagyobb hányadával megismertethesse az egyesületiség előnyeit, és biztosítási szolgáltatásai kibővítésével, ügyfélköre növelésével a hazai piac meghatározó szereplőjévé válhasson a KGFB mellett további üzletágakban is.