bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes

Hírek


Gondos tervezés, gondtalan nyaralás

( kiadva: 2024-05-24 )  

Kellemetlen helyzetekkel, pénzügyi nehézségekkel a nyári vakáció során is találkozhatunk. Megfelelő tervezéssel azonban sokat tehetünk ezek elkerülése érdekében. Tovább

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás változás

( kiadva: 2024-04-26 )  

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2024. május 1-jétől telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

 hétfő: 8 órától 20 óráig
 keddtől péntekig: 8 órától 16 óráig

Kollégáink a továbbiakban az új hívásfogadási periódusban állnak rendelkezésére a felmerülő kérdések esetén.

K Ö Z L E M É N Y

( kiadva: 2024-04-02 )  

K Ö Z L E M É N Y
A Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20594/2023/6. számú jogerős ítéletével megállapította, hogy az alperes által 2020. november 1. napjától alkalmazott és fogyasztói szerződések részévé vált
KÖBE Parkolás Biztosítás Biztosítási feltételei 14.3., 11.6.b) pont pontja,
KÖBE Önrész Biztosítás Biztosítási feltételei 16.3. pontja,
KÖBE Defekt Biztosítás Biztosítási feltételei 14.3., 11.9.a) pontja,
KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.1. pontjának első mondatának
„írásban” szövegrésze, 13.2. pontjának utolsó mondata, 13.3.2.1. pont első két alpontja,
13.3.2.2. pont 4. és 5. alpontja, 13.3.2.3. pont utolsó két alpontja, 14. pontja
KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.1. pontjának első mondatának „írásban” szövegrésze, 13.2. pontjának utolsó mondata, 13.3.2.1. pont első két alpontja, 13.3.2.2. pont 4. és 5. alpontja, 13.3.2.3. pont utolsó két pontja, 14. pontja és tisztességtelenek és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek; az érvénytelenség megállapítása a 2020. december 30. napjáig már teljesített szerződéseket nem érinti.
A KÖBE Parkolás Biztosítás Biztosítási feltételei 14.3. pontja, a KÖBE Önrész Biztosítás
Biztosítási feltételei 16.3. pontja, a KÖBE Defekt Biztosítás Biztosítási feltételei 14.3. pontja, amely szerint
„Amennyiben a Különös feltételek másként nem rendelkeznek, jelen biztosítási szerződés alapján keletkezett kártérítési igények a káresemény bekövetkezésétől számított egy év alatt évülnek el.”;
továbbá a KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 14. pontja és a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételei 14. pontja, amelyek szerint
„A szerződésből eredő kártérítési igények elévülési ideje egy év.”,
azért tisztességtelen, mert azáltal, hogy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) által meghatározott ötéves általános elévülési időnél jelentősen rövidebb elévülési időt határoz meg a biztosítási szolgáltatásokra irányuló igények bírói úton történő érvényesítésére, a feleknek a szerződésből származó jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztók hátrányára bontja meg.
A jogerős ítélet megállapította továbbá, hogy az alperes által 2020. november 1. napjától alkalmazott és fogyasztói szerződések részévé vált KÖBE Parkolás Biztosítás Biztosítási feltételek 11.6.b) pontja, KÖBE Defekt Biztosítás Biztosítási feltételei 11.9.a) pontja, KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.2. pontjának utolsó mondata, 13.3.2.1. pontjának első két alpontja, 13.3.2.2. pontjának 4. és 5. alpontja, 13.3.2.3. pontjának utolsó két alpontja, KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.2. pontjának utolsó mondata,13.3.2.1. pontjának első két alpontja, 13.3.2.2. pontjának 4. és 5. alpontja, 13.3.2.3. pontjának utolsó két alpontja tisztességtelenek és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek; az érvénytelenség megállapítása a 2020. december 30. napjáig már teljesített szerződéseket nem érinti.
A KÖBE Parkolás Biztosítás Biztosítási feltételek 11.6.b) pont pontja, amely szerint
[A kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:]
„- rendőrségi feljelentés és/vagy helyszíni jegyzőkönyv, igazolás másolata (ismeretlen vagy
szerződésen kívüli károkozó esetén)”;
a KÖBE Defekt Biztosítás Biztosítási feltételei 11.9.a) pontja, amely szerint
„A kátyúkárral kapcsolatos kárigény érvényesítéséhez az alábbi dokumentumokat kell
csatolni: rendőrségi jegyzőkönyv (minden esetben)”;
a KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.2. pontjának utolsó mondata, és Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.2. pontjának utolsó mondata, amelyek értelmében
„A Szerződőnek/Biztosítottnak a tűzkárt a Tűzrendészeti Hatóságnál, teljes vagy részleges
lopáskárt a rendőrségen is haladéktalanul be kell jelentenie.”,
a KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.1. pontjának első két alpontja, és a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.1. pontjának első két alpontja, amelyek értelmében
[13.3. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok
13.3.2.1. Lopás, részlopás, rablás, rongálás károk esetén]
„- rendőrségi feljelentés, illetve az eljárás megindításról szóló jegyzőkönyv másolata;
- a nyomozást felfüggesztő, illetve megszüntető rendőrségi vagy ügyészségi határozat;”;
a KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.2. pontjának 4. és 5. alpontja és a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.2. pontjának 4. és 5. alpontja, amelyek szerint
[13.3. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok
13.3.2.2. Törés- elemi- és üvegkár miatt bekövetkezettjárműsérülés esetén]
„- rendőrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat;
- tűz- és robbanáskár esetén az eljáró hatóság igazolása vagy az illetékes jegyző határozata, tűzvizsgálati jelentés”;
a KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.3. pontjának utolsó két alpontja és a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.3.2.3. pontjának utolsó két alpontja, amelyek értelmében
[13.3. A kárrendezéshez szükséges dokumentumok
13.3.2.3. Totálkár esetén]
„- rendőrségi tájékoztató, igazolás vagy határozat
- tűz- vagy robbanáskár esetén tűzvizsgálati jelentés”
azért tisztességtelen, mert a szerződő felet, illetve a biztosítottat olyan hatósági bejelentés megtételére, illetve olyan, hatóságoktól beszerezhető okiratok benyújtására kötelezi, amelyek a Ptk. alapján őket terhelő bejelentési, felvilágosításadási és ellenőrzés tűrési kötelezettség teljesítéséhez nem elengedhetetlenek. Ezzel szükségtelen terhet ró a fogyasztóra, egyben a bizonyítási terhet is számára hátrányosan változtatja meg, amelynek révén a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket.
A jogerős ítélet ugyancsak megállapította, hogy az alperes által 2020. november 1. napjától alkalmazott és fogyasztói szerződések részévé vált KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.1. pontjának első mondatának „írásban” szövegrésze, valamint a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételei 13.1. pontjának első mondatának „írásban” szövegrésze, valamint a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Gépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosításának Szerződési feltételek 9.1. pontjának „írásban” szövegrésze tisztességtelenek és az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek; az érvénytelenség megállapítása a 2020. december 30. napjáig már teljesített szerződéseket nem érinti.
A KÖBE Lendület Start Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.1. pontjának első mondatának „írásban” szövegrésze, valamint a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételek 13.1. pontjának első mondatának, „írásban” szövegrésze amelyek szerint
[13.1. Kárbejelentés ideje A szerződőnek/biztosítottnak a kárt annak észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül „írásban” be kell jelentenie a biztosítónak.”];
a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Gépjárműben ülők kiegészítő balesetbiztosításának Szerződési feltételek 9.1. pontjának „írásban” szövegrésze, amely szerint [A szolgáltatási igényt a balesetet követő kettő munkanapon belül, „írásban” kell bejelenteni a biztosítónak]
azért tisztességtelenek, mert a kárbejelentés módja tekintetében ellentétben állnak a KÖBE Lendület Start Casco, illetve a KÖBE Lendület Top Casco biztosítás Szerződési feltételek kárbejelentés módját szabályozó 13.2. pontjának a bejelentés formai követelményeit meghatározó rendelkezéseivel, emiatt a támadott kikötések nem egyértelműek, ami önmagában megalapozza azok tisztességtelen voltát.

Itt tudja összehasonlítani a hazai biztosítási szolgáltatásokat

( kiadva: 2023-10-13 )  

Holkössekbiztosítást néven egy új blog kezdte meg működését, mely biztosítók és alkuszok szolgáltatásait, valamint számos kiegészítő biztosítási terméket ismeretet részletesen. Tovább

Két kategóriában is MagyarBrands-díjas a KöBE

( kiadva: 2023-10-10 )  

A MagyarBrands szakmai zsűrije fogyasztói és üzleti kategóriában is díjazta a KöBE-t. A ’Kiváló Fogyasztói Márka’ elismerés mellett idén a ’Kiváló Üzleti Márka’ díjat is odaítélte a Bizottság. Tovább

„Így közlekedünk biztonságosan a nyári szünetben!” – rajzpályázat bicikliért

( kiadva: 2023-09-15 )  

A KöBE-nél a közlekedésbiztonságért tett szerepvállalás is a kezdetektől kiemelt jelentőséggel bír. Tovább

Gondtalan kikapcsolódás – kellemetlen pénzügyi meglepetések nélkül

( kiadva: 2023-05-18 )  

A vakáció tervezése során számos szempontot érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy az utazás valóban gondtalan kikapcsolódást eredményezzen – ebben nyújt segítséget a „Pénzügyi Navigátor” cikke. Tovább

Üzleti kategóriában díjazták a KöBE-t

( kiadva: 2023-04-13 )  

2023-ban immáron 6. alkalommal ítélték oda a KöBE részére a megtisztelő ’Business Superbrands’ díjat. Tovább

KöBE x Corvinus VFK ötletverseny

( kiadva: 2022-12-13 )  

A KöBE és a Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés Klub ötletversenyt hirdetett alap-, mester- és osztatlan mesterszakos diákok között, melynek döntője 2022. november 24-én a KöBE Márványtermében került megrendezésre. Tovább

KöBE x Corvinus VFK ötletverseny

( kiadva: 2022-10-28 )  

A KöBE és a Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés Klub diákszervezete (VFK) ötletversenyt hirdet alap-, mester- és osztatlan mesterszakos diákok között a 2022/2023/I. őszi félévében. Tovább