bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes

Hírek

A KÖBE létrehozta a Szent Kristóf Alapítványt.

( kiadva: 2010-09-21 )  

A KÖBE, mint a legnagyobb magyar tulajdonú gépjármű-biztosító egyesület létrehozta a Szent Kristóf Alapítványt.


Szent Kristóf neve nem ismeretlen a mai autós, - motoros, - hajós társadalom előtt sem, hiszen az ókori legenda szerint az úton lévők, utazók népszerű védőszentje.
A tizennégy segítő szent egyike, aki az áradó folyón segítette átkelni a zarándokokat, a kisgyermek Jézust pedig a vállára véve vitte át a biztonságos túlpartra.
Egyesületünk is kapcsolódott a kedves legendához, amikor Szent Kristóf nevét viselő alapítványunkat létrehoztuk. Szeretnénk az úton lévő, közlekedő tagtársainknak nemcsak biztosítási védelmet, hanem - egy előre nem látható tragédia esetén - anyagi támaszt is nyújtani.
Részletek az Alapító okiratból: „… A Közlekedési Biztosító Egyesület alapítványt hoz létre azzal a tartós közérdekű céllal, hogy a közlekedési balesetekben elhunyt alapítóinak, illetve tagjainak családtagjait, gyermekeit segítse, támogassa….”. ”…A KÖBE, mint non profit célú biztosító egyesület, alapszabályának megfelelve a tartós tagsági viszonnyal rendelkező tagjait kívánja előnyben részesíteni…”
„… Az alapító az alapítvány létrehozásakor 15 millió (azaz tizenötmillió) forintot fordít alaptőkeként, az alapítvány céljainak elérésére…”. „.. Az alapító fenntartja magának a jogot a tagdíjakból – újabb juttatással – az alaptőke emelésére…”
Az alapítvány kuratóriuma a rászorultság kérdésében a rendelkezésére álló okiratok alapján dönt. „…Nem adható támogatás abban az esetben, ha az alapító vagy a tag a balesetet önhibájából, nagyfokú tudatmódosítást előidéző, alkoholos vagy bódulatot keltő szer hatása alatt okozta, illetőleg ha az alapító vagy tag a balesetet szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból idézte elő…”
A Szent Kristóf Alapítvány kurátori tisztét három kiváló és köztiszteletre méltó szakember vállalta, akik a kuratóriumi munkájukat díjazás nélkül látják el.
A kuratórium elnöke dr. Túrós András altábornagy úr, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, aki több évtizede fejti ki tevékenységét a baleset-megelőzés és a közrendvédelem területén.
A kuratórium két tagja: dr. Keller Éva professzor asszony a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatója és Ádám Imre György úr, aki KÖBE Igazgató Tanácsának az elnöke.
Az alapítvány székhelyéül a Fővárosi Bíróság az alapító KÖBE budapesti központját jegyezte be.
A KÖBE, az alapítványát az egyesület legfőbb fórumának a Küldöttgyűlésnek a döntése alapján - az egyesületi szolidaritás, a tagságról való gondoskodás jegyében - hozta létre.

Balesetmentes, biztonságos közlekedést kívánunk!