bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes


Nyomtatványok

KöBE Last Minute utasbiztosításhoz kapcsolódó jogszabályok


- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény


A termékhez kapcsolódó jogszabályok itt elérhetőek.