bizalom, kölcsönösség, KÖBE
KöBE
KöBE
KöBE
KöBE
Magyar English Deutsch Français
Akadálymentes


Kárbejelentés folyamata
Amennyiben a biztosítottnak külföldi útja során bármely ok miatt egészségügyi ellátásra, jogsegélyszolgálatra, vagy bármely egyéb, a biztosító szolgáltatását kiváltó segítségnyújtásra van szüksége, minden esetben – lehetőség szerint még a segítségnyújtási szolgáltatás igénybevételét megelőzően – sürgősségi esetekben legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 12 órán belül, köteles felvenni a kapcsolatot az asszisztencia szolgáltatóval.

Ingyenes segítségnyújtó 24 órás vonal
Telefon: 00 36 1 236 75 58 (magyar nyelvű)

A biztosító segítségnyújtó partnere (asszisztencia szolgáltató):
a EUROP ASSISTANCE MAGYARORSZÁG


A káresemény orvosi ellátás igénybevétele előtti bejelentése azért nagyon fontos, mert asszisztencia szolgálatunk csak így tud Ügyfeleinknek időben segítséget nyújtani a szükséges szakorvosi ellátás hatékony megszervezésében, valamint megfelelő tanácsot és tájékoztatást adni.

Egyéb hasznos információk káresemény bekövetkezésekor itt találhatók.

Hazaérkezés utáni utólagos kárrendezés, kárigény benyújtásának menete

Kérjük, kárigénye érvényesítése érdekében minden esetben szíveskedjen a káresemény jellegének függvényében a honlapunkon megtalálható és letölthető kárbejelentő nyomtatványt értelemszerűen és olvashatóan kitölteni (biztosítottanként egy-egy nyomtatvány töltendő ki) és a biztosítási feltétel Kárrendezéshez szükséges dokumentumok köre című fejezetben ismertetett iratokkal együtt biztosítónk címére (1108 Budapest, Venyige u. 3.) postai vagy elektronikus úton eljuttatni.

A kárrendezés időtartama – a kárrendezéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően – 15 nap. (Amennyiben a kárigény elbírálásához bizonyos iratok hiányoznak, erről e-mailben vagy levélben küldünk értesítést.)

Amennyiben bármilyen további kérdése merülne fel, vagy észrevétele van a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, jelezze a +36 (1) 433-1180-as telefonszámon, levélben vagy a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikus levélben ( ) a kötvényszám vagy kárszámunk megjelölésével.